Předměty

Aktuální studijní plán naleznete v Bílé knize (2019/20) a informace o volitelných předmětech jsou zde (2019/20).

!POZOR!
Pro studenty, kteří půjdou do druhého navazujícího magisterského ročníku platí studijní plán oboru Energetika na str. 163.
Studenti, kteří k nám nově nastoupí se řídí studijním plánem oboru Energetika a procesní inženýrství na str. 147.


Evropská i česká energetika se mění a na tyto změny je potřeba reagovat i obsahem výuky. Upravili jsme proto pro Vás akreditaci a v magisterském studium jsme pro Vás připravili nové předměty. Jiné naopak končí a nebo budou nahrazeny novými aktuálnějšími.