PRO 1 Projekt I. pro 1. r. NS 2020/21

Vedoucího vybraného tématu kontaktujte mailem s dotazem na upřesnění zadání a zda je téma ještě volné. Pokud se na řešení tématu projektu s vedoucím dohodnete, sdělte tuto informaci sekretářce ústavu na adresu jana.novotna@fs.cvut.cz pro zaevidování – uveďte označení projektu, název tématu a jméno vedoucího.

Téma konstrukční úlohy Posluchač Vedoucí
Návrh výměníku tepla pro dochlazení důlního plynu při jeho čištění Havlík J.
Návrh výměníku tepla pro předehřev důlního plynu před jeho dalším energetickým zpracováním Navrátil David Havlík J.
Biomasový kotel Holeček Lukáš Maščuch J.
Návrh nové trati pro měření hrubé vodní disperze. – Zpracování
obrazů získaných měřením.
Adam Huněk Bartoš O.
Návrh zařízení pro dávkování vody pro parní dýzu – Rešerše běžných
zapojení, návrh, výkres
Bartoš O.
Návrh spalinového výměníku pro mikrokogenerační spalovací pístovou jednotku pro využití citelného tepla spalin pro předehřev pracovního média organického Rankinova cyklu (ORC) Michal Musil Novotný V.
Návrh horkovodního spalinového výměníku pro pilotní laboratorní kotel s cirkulující fluidní vrstvou Daniel Balvín Vodička M.
Návrh tepelného výměníku pro dochlazení spalin Vojtěch Jančálek

Václav Fišer

Opatřil J.
Navrhněte ekonomizér pro bubnový parní kotel s výkonem 50 t/h, tp = 490 °C, pp = 6 MPa. Skopec P.
Navrhněte distributor vzduchu pro experimentální fluidní spalovací zařízení Skopec P.
Navrhněte systém chlazení recirkulovaných spalin pro experimentální fluidní zařízení Skopec P.
Návrh plynového ohřívače vzduchu. Vojtěch Slavík Michaliková K.
Návrh ohříváku vody pro parní kotel (ekonomizér) Daniel Štecher Jeníková J.
Návrh ohříváku vzduchu pro parní kotel Ondřej Štogl Chalupská K.
Konstrukční návrh optimalizovaného výměníku pára – vzduch pro průmyslové použití Neužil M.
Návrh kontaktní sušárny na základě zadaných nebo experimentálně získaných dat. Sabatini
Model sušárny, včetně výkresové dokumentace. Sabatini
Snížení vlhkosti spalin – návrh výměníku pro vychlazení spalin. Nedoma
Návrh svazkového přehříváku páry pro parní kotel Klára Osičková Krempaský
Návrh kotle na spalování odpadu Kravec Viliam Dlouhý T.
náročnější témata, která lze následně rozpracovat do diplomové práce:
Konverze tepláren a menších elektráren na Carnotovy baterie pomocí integrace elektrického ohřevu a vysokoteplotní akumulace tepla Novotný V.
Skladování elektřiny konverzí do paliv (Storage of electricity by conversion to fuels) Gabriela Hůlová Novotný V.
Akumulace elektrické energie do vysokoteplotních tepelných zásobníků (Utility scale high temperature thermal energy storage for electricity accumulation) Dávid Mamrilla Novotný V.
CFD analýza mikro turboexpandérů pro systémy pracující s organickým Rankinovým cyklem (Computational Fluid Dynamics of micro turboexpanders for Organic Rankine Cycle power systems) Novotný V.
Návrh trati pro odběr vzorku spalin pro prototyp online emisního dataloggeru Novotný V.