Naši práci jsme opět jeli prezentovat do světa. Tentokrát Texas – Clean Coal Technologies

V červenci se konal 9. ročník >> Clean Coal Technologies << konference, která se tentokrát poprvé konala v USA – konkrétně v Houstonu. Na konferenci se opět sešlo přes 250 lidí z více než 30 zemí. Delegáti zde získají nejnovější vhled do nových technologií, které mohou významně snížit dopad uhlí na životní prostředí, na vývoj regionální energetické politiky a výhled do budoucna pro uhlí na celém světě.
Z našeho ústavu zazněla prezentace: