Zájemci o studium


Zaměření našeho ústavu energetiky:

Spalování a kotle     

 • spalování fosilních paliv a biomasy
 • vytápění domácností
 • problematika emisí a znečišťování ovzduší

Jaderná energetika     

 • progresivní typy jaderných elektráren
 • optimalizace energetických zařízení
 • fúzní technologie

Tepelné oběhy     

 • výroba elektřiny a tepla
 • parní a plynové turbíny
 • pokročilé energetické systémy

Průmyslová energetika     

 • zásobování podniků energiemi
 • využití a likvidace odpadů
 • ekonomika energetických zařízení

Čerpadla, kompresory, chladicí technika     

 • kompresorové stanice
 • chlazení a tepelná čerpadla
 • potrubní sítě, armatury, čerpadla

Obnovitelné a alternativní zdroje energie     

 • využívání biomasy, vodní, solární, větrné a geotermální energie
 • jejich využitelnost, ekologický přínos, ekonomika

Teoretický a experimentální výzkum v oblasti energetiky