Státní závěrečné zkoušky


Informace

Harmonogram a komise

Aktuální informace k průběhu SZZ konaných na Ú12115

13.02.2024
N EPI
Komise A – v místnosti 531
předseda prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc.
místopředseda prof. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.
členové komise prof. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.
Ing. Jan Hrubý, CSc.
Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.
zapisovatelka Ing. Jana Novotná
————————————————————
počet studentů 4
8:00-9:00h Hruška Matyáš
9:00-10:00h Petrýdes Matyáš
10:00 – 11:00h Sklář Tomáš
11:00 – 11:30 Berger Vojtěch – obhajoba DP
závěrečné vyhlášení
————————————————————

Závěrečné práce

Formální požadavky na závěrečnou práci
Grafický manuál – desky BP, DP
Grafický manuál – titulní strana
Anotační list – příklad
Posudek – vedoucí
Posudek – oponent


Bakalářské státní závěrečné zkoušky

Teoretický základ strojního inženýrství

  • aplikovaná matematika
  • mechanika kontinua
  • části a mechanismy strojů

Okruhy otázek pro studijní program TZSI

Energetika a procesní technika


Magisterské státní závěrečné zkoušky

Energetika

Z následujících předmětů vybrat jeden dle zaměření DP: