Bakalářské předměty


2. ročník – 4. semestr

  • Pokrokové procesy využití energií

3. ročník – 5. semestr


3. ročník – 6. semestr

  • Bakalářská práce – TZSI
  • Oborový projekt – TZSI
  • Výměníky tepla a kotle – EPT
  • Tepelné energetické stroje – EPT
  • Oborový projekt II. – EPT

4. ročník – 7. semestr EPT

Z následující skupiny se 1 předmět volí:


4. ročník – 8. semestr EPT

  • Projektování energetických zařízení
  • Bakalářská práce

Z následující skupiny se 2 předměty volí: