Vybavení laboratoří

Ústav energetiky disponuje laboratoří Juliska, kde jsou umístěny experimentální kotle (fluidní 30 a 500 kW, teplovodní roštový 100 kW), experimentální sušky paliv (jak kontaktní, tak bubnové), kondenzátory odpadní páry se sušení biomasy a také máme palivovou laboratoř vybavenou pro hrubý rozbor paliv.