Výzkum

 Výsledky našeho ústavu (za poslední 2 roky)

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Kotel s bublinkovou fluidní vrstvou pro efektivní redukci emisí NOx – Hrdlička, J. – Vodička, M. – Skopec, P. – Michaliková, K., – Jeníková, J., 2019
 • Systém pro zajištění fluidačního a oxidačního média v režimu oxyfuel pro fluidní kotel – Hrdlička, J. – Skopec, P. – Pilař, L., – Dlouhý, T., 2019

2018

 • Vyhořívající absorbátor pro jaderný reaktor – Škoda, R. – Zeman, M., 2018

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • Zařízení pro využití odpadního tepla na principu kombinace dvou OR cyklů v kaskádovém zapojení pro výrobu elektřiny – Špale, J. – Vodička, V., – Maščuch, J., 2019
 • Nízkovýkonový turboexpandér – expandér druhé generace – Novotný, V. – Vitvarová, M., – Zikmund, P., 2019

2018

 • Pilotní technologie pro snížení emisí NOx – Vodička, M. – Skopec, P. – Michaliková, K. – Jeníková, J., – Hrdlička, J., 2018
 • Experimentální zařízení pro využití odpadního tepla z extruze a lisování olejnin – prototyp – Havlík, J. – Fügner, T., 2018
 • Nízkovýkonový turboexpandér – expandér první generace – Novotný, V. – Vitvarová, M., – Zikmund, P., 2018

Článek v periodiku

2019

 • Evaporation and condensation model for a cooling system of the LiPb cold trap device – Romsy, T. – Zácha, P., 2019
 • Intermediate Pressure Reboiling in Geothermal Flash Plant for Increased Power Production and More Effective Non-Condensible Gas Abatement – Novotný, V. – Vitvarová, M. – Poplsteinova Jakobsen, J., – Špale, J., 2019
 • High heat flux limits of the fusion reactor water-cooled first wall – Zácha, P. – Entler, S., 2019
 • Effect of Impurities on Compressor and Cooler in Supercritical CO2 Cycles – Veselý, L. – Manikantachari, K.R.V. – Vasu, S. – Kapat, J., – Dostál, V., 2019

2018

 • AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE COARSE DROPLETS FORMATION – Bartoš, O. – Měšťanová, L., 2018
 • Utilization of Biodegradable Wastes as a Clean Energy Source in the Developing Countries: A Case Study in Myanmar – Tun, M. – Juchelková, D. – Raclavska, H., – Sassmanova, V., 2018
 • Reduced Chemical Kinetic Mechanisms for Oxy/Methane Supercritical CO2 Combustor Simulations – Manikantachari, K.V.R. – Veselý, L. – Martin, S., – Bobren-Diaz, J.O., 2018
 • Editorial for the special issue on wet steam – Bartoš, O. ed. – Kolovratník, M. ed., 2018
 • Experimental research on the flow at the last stage of a 1090MW steam turbine – Hoznedl, M. – Kolovratník, M. – Bartoš, O., – Sedlak, K., 2018
 • Co-firing of coal with a solid recovered fuel as a route for reduction of sulphur dioxide emissions – Skopec, P. – Hrdlička, F., – Jeníková, J., 2018
 • Approximation of the economy of fusion energy – Entler, S. – Horacek, J. – Dlouhý, T., – Dostál, V., 2018
 • NOX formation in oxy-fuel combustion of lignite in a bubbling fluidized bed – Modelling and experimental verification – Vodička, M. – Haugen, N. – Gruber, A., – Hrdlička, J., 2018
 • Biomasa v kontextu emisí CO2 do ovzduší – Hrdlička, J., 2018
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda v otopné soustavě – Petrák, M. – Petrák, J., 2018
 • Results of the International Wet Steam Modeling Project – Starzmann, J. – Hughes, F.R. – Schuster, S. – White, A.J. – Halama, J. – Hric, V. – Kolovratník, M. – Lee, H. – Sova, L. – Šťastný, M. – Grübel, M. – Schatz, M. – Voght, D.M. – Patel, Y. – Patel, G. – Tuuren-Saaresti, T. – Gribin, V. – Tischenko, V. – Gavrilov, I. – Kim, Ch. – et al., 2018

Stať ve sborníku

2019

 • Absorption Power Cycle with Libr Solution Working Fluid – Design of the First Proof of Concept – Novotný, V. – Szücs, D. – Špale, J. – Vodička, V. – Maščuch, J., – Kolovratník, M., 2019
 • Customized Small-scale ORC Turbogenerators– Combining a 1D-design Tool, a Micro-turbine-generator–construction Kit and Potentials of 3D-printing – Weiß, A.P. – Novotný, V. – Popp, T. – Zinn, G., – Kolovratník, M., 2019
 • Design and Manufacturing of a Metal 3D Printed kW Scale Axial Turboexpander – Novotný, V. – Vitvarová, M. – Kolovratník, M. – Bryksí Stunová, B. – Vodička, V. – Špale, J. – Zikmund, P. – Drašnar, M., – Schastlivtseva, E., 2019
 • 3D Printing in Turbomachinery: Overview of Technologies, Applications and Possibilities for Industry 4.0 – Novotný, V. – Špale, J. – Bryksí Stunová, B. – Kolovratník, M. – Vitvarová, M., – Zikmund, P., 2019
 • Míra rizika technických zařízení určená pomocí nedestruktivních metod – Procházková, D. – Svoboda, V., 2019

2018

 • Heat recovery from biomass drying in energy systems – Havlík, J. – Dlouhý, T., 2018
 • Rozdíly v řízení rizik při zacílení na spolehlivost nebo na bezpečnost – Procházková, D. – Lukavský, J., 2018
 • EPR: BURNABLE ABSORBER OPTIMIZATION – Zeman, M. – Závorka, J., – Škoda, R., 2018
 • Optimization of a Trough Air Distributor for an Industrial Bubbling Fluidized Bed Boiler – Skopec, P. – Hrdlička, J., 2018
 • Vliv stupňovitého přívodu kyslíku na tvorbu NOx při oxy-fuel spalování v bublinkující fluidní vrstvě – Vodička, M. – Hrdlička, J. – Skopec, P. – Michaliková, K., – Jeníková, J., 2018
 • A study on design optimization of direct-fired sCO2 combustors – Kancherla, R.V.M. – Veselý, L. – Martin, S., – Bobren-Diaz, J.O., 2018
 • Návrh spalinového výměníku experimentálního fluidního kotle – Jeníková, J. – Michaliková, K., – Hrdlička, J., 2018
 • Technical and Economic Comparisson of Denitrification Methods for a CHP Plant – Jeníková, J. – Hrdlička, J., – Dlouhý, T., 2018
 • Vakuové sušení biomasy – úpravy sušárny – Sabatini, M. – Havlík, J., – Dlouhý, T., 2018
 • Improving the Efficiency of the Steam Power Plant Cycle by Integration of an Indirect Dryer – Sabatini, M. – Havlík, J., – Dlouhý, T., 2018
 • Experimental Rig for LiBr-Water absorption power cycle – Design and first experimental results – Novotný, V. – Suchna, D., – Kolovratník, M., 2018
 • A Reduced Kinetic Mechanism for Oxy/Methane sCO(2) Combustor Simulations – Manikantachari, K.R.V. – Veselý, L. – Martin, S., – Bobren-Diaz, J.O., 2018
 • A Strategy of Mixture preparation for Methane Direct-Fired sCO2 Combustors – Manikantachari, K.R.V. – Martin, S. – Veselý, L., – Bobren-Diaz, J.O., 2018
 • A Strategy of Reactant Mixing in Methane Direct-Fired sCO(2) Combustors – Manikantachari, K.R.V. – Martin, S. – Veselý, L., – Bobren-Diaz, J.O., 2018
 • EFFECT OF MIXTURES ON COMPRESSOR AND COOLER IN SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE CYCLES – Veselý, L. – Manikantachari, K.R.V. – Vasu, S. – Kapat, J., – Dostál, V., 2018
 • Effect of flow velocity on the process of air-steam condensation in a vertical tube condenser – Havlík, J. – Dlouhý, T., 2018
 • Numerical Model of the Dual CFB Ca-Looping System for a CO2 Capture – Vodička, M. – Hrdlička, J., – Opatřil, J., 2018
 • A formation of the coarse droplets from the liquid films in steam turbine – Bartoš, O., 2018
 • A study of the coarse water droplets formation in the nozzle – Měšťanová, L. – Bartoš, O., 2018
 • Air Staged Combustion in a Bubbling Fluidized Bed for the Effective Operation of SNCR – Michaliková, K. – Vodička, M., – Hrdlička, J., 2018
 • 3D Printed Parts for Power Industry – Novotný, V. – Bryksí Stunová, B. – Schastlivtseva, E., – Zikmund, P., 2018
 • Implementing Large Scale Electromobility Infrastructure as a Profitable Virtual Electricity Storage Plant: a Case Study, System ALISE – Novotný, V. – Dobeš, J., – Hrabal, D., 2018
 • CFD analysis of optical probe interaction with wet steam flow field – Kolovratník, M. – Jun, G., – Bartoš, O., 2018
 • Wet stack – Analysis of condensation – Bartoš, O. – Havlík, J., – Hrdlička, F., 2018
 • Formation of the water droplets at high speed – Bartoš, O., 2018

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2019

 • ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ SPOJENÝCH SE ZHOTOVENÍM TECHNICKÉHO DÍLA A JEHO UVEDENÍM DO PROVOZU – Procházková, D. – Procházka, J. – Beran, V. – Lukavský, J., – Šindlerová, V., 2019
 • CO2 Separation, Purification and Conversion to Chemicals and Fuels – Winter, F. – Hrdlička, J. – Agarwal, R.A., – Varjani, S., 2019

Kapitola v knize

2018

 • CO2 capture by oxyfuel combustion – Hrdlička, J. – Vodička, M. – Skopec, P. – Hrdlička, F., – Dlouhý, T., 2018
 • Absorption Power Cycles with Various Working Fluids for Exergy-Efficient Low-Temperature Waste Heat Recovery – Novotný, V. – Vitvarová, M., – Kolovratník, M., 2018

Software

2018

 • Studená past – v2 – Štěpánek, J. – Romsy, T., – Zácha, P., 2018
 • Studená past – v1 – Štěpánek, J. – Romsy, T., – Zácha, P., 2018
 • Model varu pro program Ansys CFX – Vyskočil, L. – Železný, V. – Šunková, V., – Zácha, P., 2018

Zpráva

2018

 • Přestavba kotle K8 Veolia Kolín za účelem spalování biomasy – Dlouhý, T. – Hrdlička, F., – Hrdlička, J., 2018
 • Efektivní řízení výroby tepla na zdroji v Žatecké teplárenské, a.s. – Dlouhý, T., 2018
 • Posouzení vzniku a transportu úletu kyselých kapek z odtahového komína 80 m v areálu firmy Glanzstoff – Bohemia – Bartoš, O. – Hrdlička, F. – Havlík, J., – Stříž, P., 2018