Pokrok ve 2. monitorovacím období 2018

1.6.2018 – 30.11.2018

  • WP1: Oxy-fuel spalování biomasy ve fluidní vrstvě
  • WP2: Progresivní metody zplyňování a pyrolýzy biomasy s potlačenou tvorbou CO2
  • WP3: Využití CO2 a syntézních plynů k produkci cenných chemických látek a biopaliv 3. a 4. generace
  • WP4: Příprava biomasy pro technologie oxy-fuel spalování a zplyňování
  • WP5: Efektivní čištění CO2 kondenzačními procesy
  • WP6: Matematické modelování a numerická simulace procesů oxy-fuel spalování biomasy ve fluidní vrstvě