Přijímací řízení do magisterského studia

Uchazeči skládají okruhy otázek pro studijní programy EPI + JEZ. (mimo absolventů bakalářského studijního programu „Teoretický základ strojního inženýrství“).