Projekt Bio-CCS


Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií – (Bio-CCS/U)
Projekt do výzvy OP VVV 19 Excelentní výzkum, předpokládaná realizace 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022.


 

 


Partneři

 • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT-FS, ČVUT-FJFI)
  • Fakulta strojní
  • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
 • Vysoké učení technické v Brně (VUT-FSI)
  • Fakulta strojního inženýrství
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO ENET)
  • Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie
 • Akademie věd České republiky (AV ČR-ÚT)
  • Ústav termomechaniky