Pokrok v 1. monitorovacím období 20181.1.2018 – 31.5.2018