Spolupráce


Nejvýznamnější spolupráce

Ústav energetiky udržuje spolupráci s mnoha průmyslovými partnery a výzkumnými institucemi zejména na úrovni výzkumných projektů.


Průmysloví partneři

 • AF-Consult Czech Republic s.r.o.
 • Brno Heavy Industry s.r.o.
 • Doosan Škoda Power s.r.o.
 • ČEZ, a.s.
 • E.ON a.s.
 • Honeywell spol. s r.o.
 • OT Energy Services a.s.
 • Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • SÚJB
 • Škoda JS a.s.
 • Teplárna Otrokovice a.s.
 • United Energy, a.s.
 • ÚJV Řež a.s.
 • Ventos s.r.o.
 • Westinghouse Electric Czech Republic s.r.o

Výzkumné instituce

 • Centrum výzkumu Řež s.r.o.
 • Centrum ENET – VŠB – TU Ostrava
 • Fyzikální ústav AV ČR
 • UJP PRAHA a.s.
 • Ústav chemických procesů AV ČR
 • Ústav termomechaniky AV ČR

Zahraniční univerzity – spolupráce ve výuce