Předměty EPI


1. ročník – 1. semestr

 • Projekt I.
 • Zdroje a přeměny energie
 • Stavba procesních a zpracovatelských zařízení
 • Měření v energetice
 • Zásobování teplem
 • Termodynamika pro energetiku

1. ročník – 2. semestr


2. ročník – 3. semestr

Z následujících předmětů se 1 volí:

 • Ekologie energetických zařízení
 • Energetický audit a úspory energie

2. ročník – 4. semestr

Z následujících předmětů se 2 volí:

 • Čerpací technika v energetických systémech
 • Turbokompresory a ventilátory
 • Alternativní a obnovitelné zdroje energie
 • Jaderná energetika