Zájemci o studium


Zaměření našeho ústavu energetiky:

Spalování a kotle     

Jaderná energetika     

Tepelné oběhy     

Průmyslová energetika     

Čerpadla, kompresory, chladicí technika     

Obnovitelné a alternativní zdroje energie     

Teoretický a experimentální výzkum v oblasti energetiky