CENELÍN

cenelín

Projekt CENELÍN je plánován jako dlouhodobý projekt, jehož primárním cílem je vytvoření databáze podrobných digitálních 3D modelů z oboru jaderné elektrárny silami studentů a akademických pracovníků jaderných oborů z českých vysokých a středních škol ve spolupráci s odborníky z  jaderného průmyslu. Zapojení studentů do projektu probíhá prostřednictvím volitelného předmětu Catia pro energetiku, kde studenti řeší po úvodním školení v CAD programech individuální zadání, jehož výstupem je komponenta vložená do knihovny modelů. Tvorba modelů v současnosti probíhá na několika používaných CAD programech. Do projektu jsou zapojeni studenti ČVUT, studenti z VUT Brno a ZČU. Od roku 2016 jsou součástí projektu i fúzní technologie (ITER, DEMO).

Na projektu se začalo pracovat na začátku roku 2013 mezi doc. Ing. Václavem Dostálem, Ph. D., z ústavu energetiky FS ČVUT v Praze, a Tomášem Ivančíkem, z české pobočky společnosti Dassault Systemes. Od roku 2014 se do projektu aktivně zapojil Energetický ústav ze Strojní fakulty VUT v Brně. Také došlo k navázání spolupráce se SPŠ Pelhřimov, kde studenti modelují základní strojní součásti, které jsou pak používány v sestavách velkých komponent.

Základem prvního kroku vedoucího k založení projektu Cenelín bylo několik myšlenek, které by spojovaly akademickou sféru s průmyslem:

  • Popularizace jaderné energetiky a jaderného průmyslu mezi širokou laickou veřejností.
  • Vytvoření rozsáhlé knihovny 3D modelů komponent jaderných elektráren – tzv. všeoborového katalogu. Z těchto modelů pak bude sestaven finální 3D model jaderné elektrárny. Současně budou vytvořené modely sloužit jako výukové pomůcky.
  • Vytvoření databáze podkladů pro konstrukci a projekci jaderné elektrárny, jejích konstrukčních celků a komponent.
  • Rozvoj jaderných oborů na českých vysokých školách. Zejména pak rozvoj konstruování a projektování jaderných zařízení a rozvoj aplikací SW nástrojů v souladu se světovou praxí.
  • Prohloubení spolupráce mezi jadernými obory v ČR – vytvoření národní komunity.
  • Rozvoj spolupráce jaderných oborů na českých vysokých školách s jaderným průmyslem a zprostředkování kontaktů mezi studenty (budoucími absolventy) a odborníky z jaderného průmyslu.
  • Vznik nové specializace – IT specialista technologických projektů.

Vize projektu je rozšířit se v budoucnu i na další fakulty a nejen na ČVUT v Praze a VUT v Brně, ale i na jiné univerzity či střední školy v ČR. S rozšířením na jiné fakulty souvisí i rozšíření do jiných výukových předmětů, kterým by software Catia mohl pomoci v jejich oboru a naopak, tyto obory by mohly pomoci projektu. Nejdůležitější přínos v rámci projektu Cenelín je propojení akademické sféry s praxí, tedy s průmyslem. Toho chce projekt docílit zprostředkováním kontaktu odborníků z praxe se studenty při řešení úkolů v rámci projektu.

Web

logo_CVUT vut čzu                               dassault