Státní závěrečné zkoušky


Informace

Harmonogram a komise

Harmonogram a složení komise ke státním závěrečným zkouškám bude upřesněn.

Závěrečné práce

Formální požadavky na závěrečnou práci
Grafický manuál a další informace naleznete >> zde <<
Posudek – vedoucí
Posudek – oponent
DPP oponentní posudek


Bakalářské státní závěrečné zkoušky

Teoretický základ strojního inženýrství

Okruhy otázek pro studijní program TZSI

Energetika a procesní technika

Termomechanika a hydromechanika – okruhy otázek
Tepelné energetické stroje – okruhy otázek


Magisterské státní závěrečné zkoušky

Energetika

Z následujících předmětů vybrat jeden dle zaměření DP:

Zdroje a přeměny energie – okruhy otázek

Termomechanika – okruhy otázek

Chladící technika, hydraulické a pneumatické stroje – část hydraulické stroje – okruhy otázek

Chladící technika, hydraulické a pneumatické stroje – část chladící technika – okruhy otázek

Parní a plynové turbíny – okruhy otázek

Spalování kotle

Jaderná energetika