Státní závěrečné zkoušky


Informace

Harmonogram a komise

Harmonogram konání SZZ na Ústavu energetiky ve dnech 26. – 29.6.2023.

Závěrečné práce

Formální požadavky na závěrečnou práci
Grafický manuál – desky BP, DP
Grafický manuál – titulní strana
Anotační list – příklad
Posudek – vedoucí
Posudek – oponent
DPP oponentní posudek


Bakalářské státní závěrečné zkoušky

Teoretický základ strojního inženýrství

Okruhy otázek pro studijní program TZSI

Energetika a procesní technika


Magisterské státní závěrečné zkoušky

Energetika

Z následujících předmětů vybrat jeden dle zaměření DP: