Státní závěrečné zkoušky


Informace

Harmonogram a komise

SZZ LS 20232024 – komise + posluchači.

Závěrečné práce

Formální požadavky na závěrečnou práci
Grafický manuál – desky BP, DP
Grafický manuál – titulní strana
Anotační list – příklad
Posudek – vedoucí
Posudek – oponent


Bakalářské státní závěrečné zkoušky

Teoretický základ strojního inženýrství

  • aplikovaná matematika
  • mechanika kontinua
  • části a mechanismy strojů

Okruhy otázek pro studijní program TZSI

Energetika a procesní technika


Magisterské státní závěrečné zkoušky

Energetika

Z následujících předmětů vybrat jeden dle zaměření DP: