Výzkumné projekty

2018 – 2021 – Inovativní způsoby sušení extrudovaných krmiv

2017 – 2020 – Výzkum redukce NOx ve spalinách v rámci CCS technologie oxyfuel spalování

2017 – 2020 – Pokročilé analytické nástroje pro těžké havárie

2017 – 2019 – Modelování vzniku CHF – krize varu pomocí výpočetních programů typu CFD

2017 – 2019 – POLYBET – Vývoj linky pro využití odpadních termoplastů a stavebních recyklátů ve výrobě stavebních prvků z polymerbetonu

2017 – 2019 – Vývoj zařízení na rekuperaci odpadního tepla z extruze a lisování olejnin

2017 – 2019 – SNCR redukce NOx v kotlích s bublinkovou fluidní vrstvou

2017 – 2019 – Výzkum možností aditivní výroby (3D tisku) pro expandéry do nízkoteplotních aplikací v decentralizované energetice

2017 – 2018 – Energetické využití směsného komunálního odpadu technologií plazmového zplyňování

2016 – 2018 – Snižování emisí NOx při oxyfuel spalování ve stacionární fluidní vrstvě

2016 – 2018 – Vznik kapalné fáze v podmínkách proudění ve vysokotlakém dílu jaderných parních turbín

Patent, užitný a průmyslový vzor

Systém odvodu tepla z roštu spalovacího zařízení – Hrdlička, F. – Sova, J., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha 6, CZ;JOSA s.r.o., Jílové u Prahy, CZ. 30338. 07.02.2017.

Autorizovaný software

2018: