Výzkumné projekty

2022 – 2025 – Využití kondenzačního tepla ze spalin kotlů na biomasu

2020 – 2025 – Termodynamický model tepelných oběhů termojaderné elektrárny s reaktorem chlazeným plynem

2018 – 2025 – Návrh konceptu bezpečnostně důležitých prvků rychlého heliem chlazeného demonstračního reaktoru ALLEGRO

2022 – 2024 – Výzkum distribuce Hg v mokré metodě odsíření spalin

2022 – 2024 – Vznik kapek při rychlých expanzích: přechodné případy mezi unární, binární a heterogenní cestou

2020 – 2024 – Safety of GFR through innovative materials, technologies and processes

2020 – 2024 – Optimised expanders for small-scale distributed energy systems

2019 – 2024 – Energy Well – projektové řešení demonstrační jednotky malého modulárního reaktoru chlazeného fluoridovými solemi

2019 – 2023 – Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd

2019 – 2022 – Vývoj systému pro akumulaci energie v solných jeskyních pomocí oběhu sCO2

2019 – 2022 – ADAR – Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem

2019 – 2022 – Národní centrum pro energetiku

2018 – 2021 – Inovativní způsoby sušení extrudovaných krmiv

2018 – 2021 – Zvyšování účinnosti turbínových stupňů pracujících v mokré páře

2017 – 2020 – Výzkum redukce NOx ve spalinách v rámci CCS technologie oxyfuel spalování

2017 – 2020 – Pokročilé analytické nástroje pro těžké havárie

2017 – 2019 – Modelování vzniku CHF – krize varu pomocí výpočetních programů typu CFD

2017 – 2019 – POLYBET – Vývoj linky pro využití odpadních termoplastů a stavebních recyklátů ve výrobě stavebních prvků z polymerbetonu

2017 – 2019 – Vývoj zařízení na rekuperaci odpadního tepla z extruze a lisování olejnin

2017 – 2019 – SNCR redukce NOx v kotlích s bublinkovou fluidní vrstvou

2017 – 2019 – Výzkum možností aditivní výroby (3D tisku) pro expandéry do nízkoteplotních aplikací v decentralizované energetice

2017 – 2018 – Energetické využití směsného komunálního odpadu technologií plazmového zplyňování

2016 – 2018 – Snižování emisí NOx při oxyfuel spalování ve stacionární fluidní vrstvě

2016 – 2018 – Vznik kapalné fáze v podmínkách proudění ve vysokotlakém dílu jaderných parních turbín

Patent, užitný a průmyslový vzor

Systém odvodu tepla z roštu spalovacího zařízení – Hrdlička, F. – Sova, J., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha 6, CZ;JOSA s.r.o., Jílové u Prahy, CZ. 30338. 07.02.2017.

Autorizovaný software

2021

2018:

2018 – 2021 Novel ways to dry extruded feeds

Patent, utility and industrial model

Heat removal system from the grid of the combustion plant – Hrdlička, F. – Sova, J., Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering, Prague 6, CZ, JOSA s.r.o., Jílové u Prahy, CZ. 30338. 07.02.2017.